Reikimagazine
Image default
Bedrijven

Een Wft basis adviesproces

Een Wft basis adviesproces

Wft

Op het moment dat er een bepaald product wordt aanbevolen aan een klant gebeurt dit altijd op basis van het profiel van deze klant en ook op basis van het risicoprofiel van de klant. Een advies wordt dan ook aan de hand van deze twee profielen gegeven. De adviesregels gelden voor producten met een hoge waarde en daarom is het erg belangrijk om altijd met een passend product te komen. Wft basis; een goed advies is belangrijk voor het adviesproces aangezien er een product voorgesteld moet worden dat goed past bij de klant. Echter kan een product negatief uitpakken maar is dit niet de schuld van de adviseur. Sommige producten kunnen zonder adviesproces afgesloten worden. Bij deze producten is het belangrijk om gebruik te maken van 4 verschillende stappen die wij u gaan uitleggen. Bij een Wft basis is het dus van belang om gebruik te maken van het klantprofiel en het risicoprofiel.

 

Het adviestraject

Er kan dus voor gekozen worden om het advies traject in te gaan. De eerste fase is dan ook de zogenaamde inventarisatiefase waarbij er een klantsituatie en klantprofiel in beeld worden gebracht. Hierbij wordt er gekeken naar de persoonlijke situatie en de bijbehorende kenmerken zoals bijvoorbeeld de leeftijd en de burgerlijke staat. Ten tweede wordt er hierbij gekeken naar de plannen en de toekomst plannen van een bepaalde klant. Hierbij is het ook belangrijk om rekening te houden met verschillende feiten zoals werkeloosheid maar ook arbeidsongeschiktheid kan aan bod komen.

De tweede fase die belangrijk is, is de zogenaamde analysefase. Tijdens deze fase wordt er gekeken naar wat de beste oplossingen voor het probleem van de klant zijn. Zo is het belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren en ook rekening te houden met inflatie e.d. Bij deze stap is het belangrijk om de analyse uitgebreid door te nemen met de klant zodat hij of zij goed begrijpt wat de beste keus voor hem of haar zou zijn.

De volgende fase die volgt is de adviesfase. Bij deze fase wordt er altijd een oplossing gekoppeld aan een bepaald product. Ook is het zo dat pas vanaf deze fase het mogelijk is om een offerte op te sturen.

 

 

Nazorg

Op het moment dat u het juiste product heeft gevonden voor de klant is het belangrijk om een goede nazorg te leveren. Zo dienen er altijd verschillende overeenkomsten getekend te worden waarin het duidelijk is wat de afspraken zijn van de looptijd en ook van het afgesloten product. Bij een wijzing is het belangrijk om deze op tijd door te geven, zodat het product hierop aangepast kan worden. Op het moment dat een klant bijvoorbeeld werkloos wordt, of gaat trouwen kan dit namelijk verschillende gevolgen met zich meebrengen t.o.v de inventaris.
Bij de Wft Basis moet er ook verwezen worden naar het opstellen van een klantprofiel. Houd hiermee rekening met de financiële positie van de klant, en daarnaast ook met de kennis en ervaring en de doelstellingen en de risico’s die de klant bereid is te nemen.

 

Meerdere fases

Een ander zeer belangrijk onderdeel van Wft basis is het inventariseren en het analyseren. Hierbij is het belangrijk om de klant te vertellen over het risico dat vermijd kan worden, verminderd kan worden, overgedragen kan worden of zelf gevraagd aan worden. Vervolgens worden verschillende premies en voorwaarden met elkaar vergelijken. Op basis hiervan wordt er een mooie offerte samengesteld. Ook is het belangrijk om hierbij verschillende premies en voorwaarden met elkaar te vergelijken. Wanneer dit is gedaan kan een formulier ingevuld worden waarop alle voor en nadelen staan van een bepaalde verzekering. Al deze voor en nadelen staan dan ook op het zogenaamde aanvraagformulier. Deze moet ondertekend worden en daarnaast ook ingevuld worden. Op basis van de offerten en de AF is het vervolgens mogelijk om een acceptatie te gaan waardoor het geaccepteerd wordt en de prospect een echte klant is.

 

Verschillende manieren van innen van geld

Gedurende de hele looptijd moet een Wft basis leerling altijd gebruik maken van het feit dat de verzekering onderhouden moet worden. Na afloop kan er een verlening plaats vinden maar ook kan er een wijzing plaatsvinden. Wanneer 1 van deze 2 feiten gebeuren wordt er een nieuw polisblad verstuurd naar de verzekeringsnemer, wat dan ook verplicht is om te doen.

Een ander belangrijk onderdeel van de Wft basis is het behandelen van schade. Een bemiddelaar is dan ook een goede optie om voor te kiezen tijdens de onderhandelingen. De schade moet immers zo spoedig als mogelijk gemeld worden. Hierbij is het belangrijk dat er een volle medewetering wordt verleend aan de schadeafdeling en ook moeten er altijd verschillende maatregelen getroffen worden om nog meer schade te kunnen voorkomen.

 

Hulpmiddelen

Een ander belangrijk onderdeel bij de Wft basis zijn de verschillende hulpmiddelen waar gebruik gemaakt van kan orden. Zo kan er een op de klant aangepast dienstverlening aangeboden worden waarbij een klant een product kan afsluiten kan krijgen en daarnaast ook kan reflecteren. De klant heeft dan ook diverse behoeftes. Ook biedt AFM hulpmiddel voor het opvragen van de gegevens en aannames van doelgroepen.