Reikimagazine
Image default
Banen en opleidingen

Een flexi-job; wat is het en voor wie?

 

Een flexi-baan, wat is dat nu eigenlijk?

In de horecabranche komt een nieuwe werkvorm voor: de flexijob. Deze is bedoeld om het `legale`werk aan te moedigen.

 

Voorheen hield men weinig nettoloon over als men in de horeca een legaal baantje had; bijverdienste vielen in een overtreffende belastingschijf en de helft daarvan ging naar de overheid.

Sinds de invoering van de flexi-baan op 1 december 2015 is dit gewijzigd: personeel mag in het vervolg meer overuren maken en hoeven dit niet op te geven aan de belasting.

Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Om te beginnen moet je tellen in kwartalen. Kwartaal T, het kwartaal waarin je wilt beginnen aan een flexi-baan en het derde kwartaal preliminair aan je benoeming (Kwartaal T-3) zijn gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moet een werknemer in kwartaal T-3 op zijn minst 4/5de hebben gewerkt. Daarnaast mag je als flexi-arbeider in kwartaal T geen arbeidscontract hebben bij de werkgever waar je je flexi-baan wilt verrichten.

 

Op het moment is dit dus enkel mogelijk voor arbeiders die minimaal 4/5de werken en is deze werkstructuur niet beschikbaar voor zelfstandige ondernemers die neveninkomsten willen.

Sinds 1 januari 2018 zijn de flexi-banen ook toegankelijk voor gepensioneerden die graag iets extra`s willen verdienen in de horeca.

 

Het salaris wordt in afspraak met de werkgever bepaald, maar mag niet minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Dit is het bedrag dat de werknemer netto behoudt. Wel moet hij een werkgeversbijdrage van 25% afdragen.

Naast het basisinkomen heeft een flexi-arbeider recht op een tegemoetkoming voor extra werk, vakantiegeld en zelfs een eindejaar bonus wanneer de werknemer is verbonden aan een contract van minstens 2 maanden.

 

Geen fiscale bijdragen

Zolang de werknemer een voltijdbaan heeft, mogen de extra uren worden aangeboden volgens de regel bruto = netto. Dit betekent dat de werknemer, behalve de 25% werkgeversbijdrage, geen belasting of sociale contributie hoeft te betalen.

De horecabranche heeft de maximumgrens van het werken van overuren verhoogd naar 300 uren per jaar. Ook hier is geen overurentoeslag verplicht.

 

Als laatste is er de mogelijkheid om meerdere flexi-banen tegelijk te nemen.

 

 

https://www.vindazo.be/pages/flexi-jobs-onbelast-bijverdienen-extra-geld-thuiswerk/