Reikimagazine
Image default
Health / Alternative

Dit is waarom zonnepanelen de toekomst kunnen verbeteren

Zonnepanelen kopen lijkt zich door te zetten als trend. Helaas valt de aanschaf van zonnepanelen vaak in de hoge prijzen. Echter wordt de consument ervan gegarandeerd de kosten op termijn terug te verdienen. Zo blijkt de betreffende bewoner met een pakket van 10 zonnepanelen van 325 Wattpiek ongeveer 2.763 kWh op te wekken. De gemiddelde dagopbrengst valt te berekenen door het maximaal vermogen zonnepaneel in Wattpiek te vermenigvuldigen met 0,85 en vervolgens te delen door de 365 dagen. Dit zal leiden tot een vermogen van 3.250 Wp voor de 10 zonnepanelen.

Om de daadwerkelijke opbrengst te achterhalen, is het mogelijk verder te rekenen met deze uitkomst. Zo zal de gemiddelde dagopbrengst van de zonnepanelen neerkomen op (3.250 x 0,85) / 365 = 7,6 kWh. Omgezet in euro’s zal dat circa € 1,74 per dag zijn.

Voordelen

Naast dit voordeel bieden de zonnepanelen de bewoner uiteraard meer. Om verder te kijken dan enkel de opbrengst in bedragen, zal dit artikel helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in de panelen.

Energierekening

Een groot voordeel van de aanschaf van zonnepanelen is de opmerkelijke daling van de energiekosten. Zonnepanelen maken het de bewoner mogelijk eigen elektriciteit op te wekken, waardoor de betreffende persoon niet langer de energie van de energieleverancier hoeft te bekostigen. Echter is de opgewekte energie afhankelijk van het aantal zonuren. Zo is het in de zomer denkbaar het eigen huishouden 100% te kunnen voorzien aan de hand van de eigen opgewekte energie. Op kort termijn zullen deze winsten schikken om de investering, ook wel de zonnepanelen prijs, van terug te verdienen. Al zullen de kosten na ongeveer 7 à 8 jaar beschouwd kunnen worden als winst, waarbij de jaarlijkse winst bij een gemiddeld gezin schommelt rond de 1.000 euro.

CO2

De overheid probeert de bewoners bewust te maken van de schadelijke gevolgen van de huidige CO2-uitstoot, dat hoogstwaarschijnlijk grote invloed zal uitoefenen op de leefomgeving van de volgende generaties. De opgewekte energie kan worden beschouwd als schone energie, oftewel, bij het opwekken zal geen CO2 vrijkomen. Deze besparing zal jaarlijks neerkomen op ruim 60 kg CO2 per m2 zonnepaneel.

http://wijsmanduurzaam.nl