Reikimagazine
Image default
Health / Alternative

Stichting Zorggeschil en haar geschilleninstantie

Een van de belangrijkste waarden van ons land is onze goede zorg. De zorg staat in Nederland al lang hoog aangeschreven en wij hebben een zorgstelstel waarbij iedereen mogelijkheid heeft tot de beste zorg. Maar toch is het af en toe moeilijk om zorginstellingen goed te controleren op hun bezigheden. Hierdoor heeft de overheid vanaf 1 Januari 2018 een nieuwe wet in laten gaan, de wkkgz wet. Deze wet staat voor de waarborging van de kwaliteit van zorg bij elke zorginstelling in Nederland. Het doel hiervan is dat de zorg in heel Nederland verbeterd wordt en te meten is. Heeft u vragen over de wkkgz lees dan verder.

De wkkgz

Met ingang van de wkkgz worden cliënten en patiënten in staat gesteld om een conflictsituatie met de zorgverlener een uitspraak af te dwingen, die onafhankelijk is, via een onafhankelijke geschillencommissie. Voor deze wet moest dit altijd via een kantonrechter in de rechtbank worden opgelost. Nu wordt de zaak omgezet in een geschil, waarbij de commissie sancties tot 25.000 euro mag opleggen. Daarnaast staat de commissie garant voor het afhandelen van het geschil binnen zes maanden. Daarnaast wordt er in de wkkgz ook omschreven hoe er moet worden omgegaan wanneer er een incident plaatsvindt. Het is sinds de ingang van de wkkgz voor elke zorgaanbieder verplicht om ingeschreven te staan bij de wkkgz!

Geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn

De Stichting Zorggeschil is een geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn. Deze stichting bestaat uit vier zorgpartijen. Namelijk: ZorgthuisNL, Netwerk cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn). Wanneer u de keuze maakt om aan te sluiten bij de Stichting Zorggeschil voldoet u wettelijk verplicht aan de eis om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. De stichting Zorggeschil is erkende instantie door de minister van Volksgezondheid. Voor meer informatie, of over inschrijvingen bij de Stichting kunt u kijken op onze website.