Reikimagazine
Image default
Health / Alternative

Reiki

Reiki is een zeer interessant fenomeen dat valt onder de alternatieve geneeswijzen. Het is een vorm van alternatieve geneeswijzen die over is gekomen vanuit Japan. In dit artikel gaan we je meer informatie geven over Reiki.

Zoals net benoemd hoort Reiki tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt hierbij vooral gewerkt met de handen waarbij het lichaam als middelpunt wordt gezien. De term Reiki bestaat uit 2 Japanse karakters. Namelijk kanji en ki. Deze dingen betekenen ”geest of ”ziel”, en ”levenskracht of energie”. Andere benoemingen van Reiki zijn ”universele levensenergie”, ”de wereld” of gewoon simpel gezegd ”het leven”.
Bij Reiki worden zowel geest, ziel als het lichaam zelf behandeld, alles wordt als één geheel gezien.

Bij Reiki wordt gesteld dat er bij een behandeling de ”reikibeoefenaar” optreed als intermediair, dit dient voor het doorgeven van universele levensenergie aan de patiënt. De energie die wordt doorgegeven zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen. Deze energie zou moeten kunnen worden doorgegeven zowel door middel van oplegging van de hand dan van een afstand. De energie dient een positief effect te hebben op elke invloed van disharmonie op ieder menselijk wezen.

Reiki wordt toegepast op diverse vlakken, op zowel mensen, dieren, planten en objecten. De soorten klachten die kunnen worden aangepakt met Reiki zijn klachten op fysiek, emotioneel, spiritueel en ook op mentaal niveau.
De soort energie waarmee in de Reiki gewerkt wordt is volgens de reikibeoefenaars overal aanwezig en het is tevens volgens het fundament van de wereld. Ook geloven zij dat energie zich op diverse niveau’s manifesteert en zo voorwerpen en wezens vormt.
Volgens kunnen er energiestromen in het lichaam worden geblokkeerd door negatieve ervaring uit het verleden die nog niet verwerkt zijn. Deze geblokkeerde energiestromen zouden lichamelijke en geestelijke problemen tot gevolg hebben, reikibeoefenaars ouden in staat zijn deze problemen op te heffen.