Gezondheid

Meer onderzoek naar EHS elektro hyper sensitiviteit

Tot nu toe zijn er bijna 40 kwalitatief goede provocatiestudies uitgevoerd met mensen die elektromagnetische gevoeligheid rapporteerden. Om de mogelijkheid uit te sluiten dat het elektromagnetische veld daadwerkelijk de oorzaak is, worden de experimenten blind of dubbelblind uitgevoerd.

Dubbelblind onderzoek wordt in de biomedische wetenschappen gebruikt om het zogenaamde placebo-effect uit te sluiten: zo wordt de invloed van het geloof of de overtuiging van de deelnemer of onderzoeker beperkt. De vrijwilliger in een blind provocatie-experiment weet niet in welke van de twee situaties hij zich bevindt. De onderzoekers in een dubbelblind provocatie-experiment die de test uitvoeren, zijn zich ook niet bewust van de aard van de sessie.

In slechts enkele van deze onderzoeken is een verband waargenomen tussen de symptomen en blootstelling aan een elektromagnetisch veld. Deze resultaten waren echter noch statistisch sterk, noch reproduceerbaar. De meeste van deze onderzoeken hebben geen verband gevonden. De vraag is altijd:’Hoe kan ik me beschermen tegen straling?’

Dit suggereert dat blootstelling aan elektromagnetische velden geen rol speelt – of een zeer kleine rol – in het bestaan ​​van EHS. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op basis van deze bevindingen geconcludeerd dat er geen wetenschappelijke basis is om symptomen van EHS te koppelen aan blootstelling aan elektromagnetische velden.

Een meer algemene term voor dergelijke vormen van wetenschappelijk onbewezen gevoeligheid voor omgevingsfactoren is Idiopathic Environmental Intolerance, IEI. EHS wordt beschouwd als een vorm van idiopathische milieu-intolerantie. In dit opzicht lijkt elektromagnetische overgevoeligheid op Multiple Chemical Sensitivity (MCS), waarbij de symptomen subjectief worden toegeschreven aan blootstelling aan lage doses chemische stoffen.

Maar het onderzoek gaat door. Onderzoekers bestuderen ook de elektromagnetische overgevoeligheid in ons land. De BBEMG (Belgian BioElectroMagnetic Group) voert een studie uit om het probleem beter te begrijpen en om de effecten van magnetische velden van 50 Hz op mensen te evaluere

https://www.emvbescherming.nl/bescherming-tegen-elektromagnetische-straling/